Przeskocz do treści

Oferta

  • Kompleksowe badanie i diagnoza rozwoju mowy dzieci, młodzieży i dorosłych
  • Terapia wad wymowy i zaburzeń mowy:

- sygmatyzm – nieprawidłowa realizacja głosek [ s,z,c,dz, sz,rz,cz,dż, ś,ź,ć,dź ]

- rotacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski [r]

- kappacyzm i gammacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski [k, g] i ich miękkich

odpowiedników

- nosowanie – realizowanie głosek ustnych jako nosowych oraz odwrotnie

- lambdacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski [l]

- betacyzm - nieprawidłowa realizacja głoski [b]

- mowa bezdźwięczna – wymawianie głosek dźwięcznych w sposób bezdźwięczny tzn. bez

udziału drgań więzadeł głosowych

- terapia opóźnionego rozwoju mowy

- afazja, dyzartria

- inne odchylenia od normy artykulacyjnej

  • Konsultacje i jednorazowe porady
  • Wizyty w gabinecie i w domu pacjenta