Przeskocz do treści

O mnie

Olga Niedźwiecka – Gnutek - neurologopeda, specjalizuje się we wczesnych oddziaływaniach z zakresu neurologopedii u noworodków i niemowląt z zaburzeniami oralnymi. Diagnozowaniu i terapii zaburzeń rozwoju komunikacji u dzieci, a także zaburzeniami karmienia.
Obecnie pracuję jako neurologopeda w Ośrodku Adaptacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych w Rudzie Śląskiej, gdzie grupę pacjentów stanowią dzieci urodzone przedwcześnie, z wadami genetycznymi, w tym Zespołem Downa, pacjenci z wadami rozszczepowymi. Dzieci z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją, z niepełnosprawnością intelektualną. Z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, a także niepełnosprawnościami sprzężonymi. W ramach oddziaływań diagnostycznych i terapeutycznych dla Poradni Rehabilitacyjnej i Oddziału Dziennego świadczę usługi obejmujące:

  • Badanie odruchowych reakcji oralnych
  • Ocenę i stymulację funkcji prymarnych
  • Trening aktywności prelingwalnych
  • Ocenę kompetencji oralnych dziecka na etapie rozszerzania diety
  • Diagnozę i terapię komunikacji językowej u dzieci
  • Diagnozę i terapię wad wymowy
  • Kompleksową diagnozę dziecka przy użyciu standaryzowanych narzędzi do badania rozwoju psychoruchowego dziecka /KOLD/, oceny logopedycznej /KOLD/, oceny słuchu fonemowego /KOSF/, oraz oceny zachowania i emocji /KOZE/
  • Konsultacje i porady dla rodziców
  • Sporządzanie i wystawianie opinii dla potrzeby Zespołów Orzekających o Stopniu Niepełnosprawności